Digitális egységes piac

Átlátható és megbízható e-közigazgatásra van szükség!

2020. 02. 23.

A mai napon az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága (IMCO) eszmecserét folytatott az európai közigazgatások digitális átalakításának támogatásáról. Az Európai Bizottság célja, hogy koherens képet adjon az információs társadalom jelenlegi viszonyairól, majd ennek alapján az uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra meghatározza az infokommunikációs területre vonatkozó fejlesztési irányokat, közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket, és számba vegye a megvalósításához szükséges eszközöket és forrásokat. Tóth Edina fideszes EP-képviselő hozzászólásában üdvözölte a Bizottság javaslatait, azonban kiemelte, hogy jól átgondolt és precízen megvalósított lépések nélkül az Unió nem lesz képes kiaknázni a digitalizációban rejlő potenciált, és félő, hogy lemarad a rendkívül intenzív globális versenyben.

Tóth Edina rámutatott: „Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások átgondolt kialakítása és széles körű igénybe vétele a 21. században a hatékonyan működő közigazgatás működésének alapfeltétele”. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a hatósági folyamatok egyszerűsítéséhez és átláthatóvá tételéhez, biztosítva, hogy a közigazgatás hatékony és minőségi online szolgáltatásokat nyújthasson és vehessen igénybe. „Jó példa erre a magyarországi közbeszerzések elektronikus alapokra helyezése, amivel egyrészt jelentős állami források takaríthatók meg, másrészt számottevően javul a beszerzési eljárások átláthatósága és megbízhatósága” – mutatott rá a néppárti politikus.

A digitális kormányzás fejlesztése tehát nem öncélú. Az erre fordított források felhasználásának hatékonysága elsősorban nem a nemzetközi statisztikákban elért jobb helyezésekben mérhető, hanem a vállalkozások és a gazdaság versenyképességének erősödésében, a munkahelyek számának és a gazdaság exportteljesítményének növekedésében, az állami működés hatékonyságának és az esélyegyenlőség javulásában, továbbá a digitális megosztottság mérséklésében. Mindezen pozitív eredmények tapasztalhatók jelenleg Magyarországon.

A képviselő kiemelte, hogy hazánk jó helyzetben van a digitális infrastruktúra vonatkozásában is. Emlékeztetett azonban, hogy Európában még komoly lemaradás van a digitális írástudatlanság terén, hiszen több millió uniós polgár még mindig nem rendelkezik versenyképes tudással, ezért alig részesül a digitális forradalom előnyeiből. Ez a megállapítás igaz a mikro- és kisvállalkozások, valamint a közigazgatásban dolgozó munkavállalók digitális kompetenciájára is.

„Egy tagállam csak akkor lehet eredményes az európai uniós és a globális versenyben, ha a hazai és uniós források összehangolt, stratégiailag megalapozott felhasználásával következetesen lebontja az e-közigazgatás további lendületes fejlődését akadályozó tényezőket. Csak így lehet kiaknázni a szektorban rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenciált” – tette hozzá a néppárti politikus.